Logo

Fotogalerie

Bytový dům Brno Žebětín

Bytový dům je vytápěn dvouokruhově se samostatnými zdroji tepla, které tímto nejsou kotelnami ve smyslu vyhl. 91/93 Sb. a ČSN 07 0703. Vytápěcí systém podléhá stejnému provoznímu režimu, jako např. plynové kotle v rodinných domech. Zařízení je instalováno v garážích na minimálním prostoru, menším, než stání pro osobní automobil.

Solární systém - Krajský úřad Moravskoslezského kraje

Solární systém pro ohřev TV a přitápění je osazen na střeše. Solární panely celoměděné, propojení solárních polí měděným oplechovaným potrubím, zapojeným systémem tiechelmann, Hlavní systém čítá 70 panelů rozdělených do 10 polí, systém na vedlejší budově čítá 10 panelů ve dvou polích. Pro maření přebytků tepla v letním období jsou na střechách rovněž osazeny teplovzdušné jednotky, aby nedocházelo k degradaci solární kapaliny a poškozování systému vysokými teplotami.

Kotelny v průmyslových podnicích

Kotelny jsou projektovány s ohledem na maximální provozní spolehlivost a možnost provozu i při výpadku části zařízení, vč. regulace.

Sálavé a teplovzdušné vytápění

Výrobní hala je vytápěna tmavým infrazářičem s recirkulací spalin. Infrazářič má relativně velký povrch a nízkou vyzařovací teplotu. Přestože se jedná o plynový zářič, vytápění je příjemné, pracovníci zde nemusí nosit klobouky. V nepracovní době není nutno vytápět. Minimalizovaná spotřeba plynu.

Předizolované potrubí

Teplovod ve dvoutrubkovém provedení pro zásobování teplem části sídliště. Potrubí překonává vodoteč a je vedeno v a pod komunikací.